ชูสาขาธุรกิจการบินทีเด็ดสร้างคนสู่อุตฯท่องเที่ยว-จบไม่ตกงาน

 

DPUชู3สาขาเด็ดสร้างคนสู่
 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก ยิ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนก็ยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก เนื่องจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรมงดงามของประเทศไทยที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสบรรยากาศจริง ดังนั้นภาคธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจสายการบิน หรือแม้แต่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ในฐานะสถาบันการศึกษาจึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจการท่องเที่ยวและโรงแรม รวมถึงภาคธุรกิจสายการบินให้มีศักยภาพทัดเทียมนานาชาติ โดยเปิดการเรียนการสอนใน 3 สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คือ สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม และสาขาธุรกิจการบิน ภายใต้การกำกับดูแลของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดยในแต่ละสาขาวิชาจะมีความแตกต่างและความน่าสนใจที่แตกต่างกัน 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการท่องเที่ยว เช่น บริษัทนำเที่ยว ธุรกิจการขนส่งรวมถึงธุรกิจการบริการ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ตลอดจนเป็นมัคคุเทศก์ และผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวขนาดกลางและขนาดย่อม

สาขาวิชาการโรงแรม สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการโรงแรมและมีโอกาสพัฒนาไปสู่ระดับผู้บริหาร ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการที่พักและบริการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมตลอดจนเป็นผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่พักและบริการอาหารเครื่องดื่ม 

สาขาวิชาธุรกิจการบิน สามารถประกอบอาชีพในธุรกิจการบิน ทั้งการเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและการดำเนินงานภาคพื้น การทำงานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบิน เช่น ท่าอากาศยานไทย บริษัทขนส่งสินค้าทางอากาศ ธุรกิจอาหารสำหรับสายการบินน บริษัททัวร์และแทรเวลเอเจนซี่ที่รับจองตั๋วเครื่องบิน

จุดเด่นของหลักสูตร คือ ทั้ง 3 สาขาวิชา จะเน้นทักษะด้านภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 ให้กับนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาจะได้เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ผ่านโปรแกรม Speexx ซึ่งนักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ตัวตนเองทั้งที่บ้านและที่มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาสื่อสารในการประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเน้นฝึกประสบการณ์วิชาชีพให้แก่นักศึกษาได้เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานประกอบการชั้นนำ อาทิ Centara Hotel& Resorts Intercontinental Hotel Group โรงแรมชั้นนำระดับมาตรฐานสากลบริษัทนำเที่ยวที่มีชื่อเสียง สายการบินชั้นนำ เช่น การบินไทย ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ เป็นต้น รวมถึงองค์กรด้านอุตสาหกรรมการบินต่างๆ 

ด้วยความพร้อมในทุกด้านที่มหาวิทยาลัยเตรียมไว้ให้แก่นักศึกษา จึงมั่นใจได้ว่านักศึกษาจะมีศักยภาพและมีความพร้อมสามารถทำงานในสายอาชีพทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวชั้นนำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


ข้อมูลทุนการศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
http://www.dpu.ac.th/fund/index.php
..............................


ที่มา-http://www.dpu.ac.th/

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 4,811 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา