พีไอเอ็มผสานนกแอร์ดันนักศึกษาสู่ลูกเรือมืออาชีพ

UploadImage
 
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) และบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดทำโครงการฝึกอบรมนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจการบินคณะวิทยาการจัดการของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ผสานความร่วมมือทางภาควิชาการ ภาคปฏิบัติและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วางเป้าเพื่อให้นักศึกษาPIM สามารถปฏิบัติหน้าที่เพื่อเป็นพนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินให้ได้ประสิทธิผล ผลักดันและเสริมโอกาสให้กับนักศึกษาได้มีความพร้อมเข้าสู่วงการการบินใน ระดับมาตรฐานสากลเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารซีพีออลล์อคาเดมี่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ
 
เมื่อภูมิภาคเอเชียฉายบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจโลก ทางด้านธุรกิจการค้า การลงทุน ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศ  ขณะที่ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่ได้เปรียบมากกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน  กอปรกับโครงสร้างพื้นฐานหลัก มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศยานในภูมิภาค (Aviation Hub) ดังนั้นธุรกิจด้านอุตสาหกรรมภาคบริการ (Service Industry) จึงเป็นกลไกที่ส่งผลต่อการขยายฐานอย่างก้าวกระโดดเพื่อพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงไปอย่างคู่ขนานการผลิต “บุคลากร” ที่มีคุณภาพจึงเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่สำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถตอบโจทย์ในการแข่งขันของประเทศได้   
 
นับเป็นโอกาสอันดีเมื่อภาคธุรกิจการบินชั้นนำของไทยที่มีศักยภาพ และมีความแข็งแกร่งทางด้านธุรกิจการบินโดยบริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดทำโครงการความร่วมมือกับภาคการศึกษา ระดับอุดมศึกษาแห่งสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)ซึ่งจะเป็นการเปิดประตูการศึกษาที่เชื่อมโยงกับการมอบประสบการณ์ภาคปฏิบัติจริง เพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน PIM ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม (On the Job Training)  โดยต่อยอดทักษะความรู้ ความสามารถ ตลอดจนบุคลิกภาพและหน้าที่พนักงานต้อนรับผู้โดยสารบนเครื่องบินของ บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน) ได้อย่างดียิ่ง ผ่านการหล่อหลอมหลักสูตรโดยการนำจุดแข็งของทั้งสององค์กรผสานเข้าหากัน ประยุกต์เป็นเครื่องมือการเรียนการสอนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มโอกาสให้บุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวในหลายมิติ  ภายใต้ระบบการเรียนรู้ควบคู่การปฏิบัติตามแบบฉบับ Work-based Education ของ PIM ได้โดยสอดคล้องอย่างแท้จริง
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2,888 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา