การบินไทยประกวด“นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน”

UploadImage

การบินไทย จัดประกวดโครงการ “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2 เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน

นายจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ในฐานะสายการบินแห่งชาติได้กำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับยุทธศาสตร์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้แนวคิดการเดินทางแบบรักษ์สิ่งแวดล้อม (Travel Green) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักรู้ถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงร่วมกับแอร์บัสจัดโครงการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” (TG Travel Green Innovation) เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงการสนับสนุนให้นิสิต นักศึกษาพัฒนาศักยภาพในการออกแบบและการวิเคราะห์ พร้อมเปิดโอกาสให้แสดงความสามารถ สร้างสรรค์นวัตกรรมในการเชื่อมโยงความรู้จากภาคการศึกษาสู่ภาคธุรกิจ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจการบิน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมเครือข่ายของกลุ่มนิสิต นักศึกษาผู้มีความสามารถในการออกแบบทั้งในเชิงวิศวกรรม และการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้นิสิต นักศึกษามีโอกาสในการนำเสนอผลงานร่วมการประกวดนวัตกรรมระดับสากล รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีคุณภาพเป็นประโยชน์กับธุรกิจการบินของประเทศและสังคมส่วนรวมในอนาคต ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2556 และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยเชิญชวนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ โดยส่งผลงานที่นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมอุตสาหกรรมการบิน ที่มุ่งเน้นนวัตกรรมการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green Aviation Innovation) เข้าประกวด

สำหรับโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ผู้แทนจากแอร์บัสอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากการบินไทยร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสิน โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดในนามบุคคลเดี่ยวหรือกลุ่ม กลุ่มละไม่เกิน 3 คน ซึ่งการตัดสินผลงานแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วยการออกแบบทางวิศวกรรมสำหรับอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สนับสนุนการออกแบบผลิตอากาศยานเพื่อการพาณิชย์ โครงสร้าง และ/หรือ ระบบต่างๆ ของอากาศยาน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอากาศยานเพื่อการพาณิชย์นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการออกแบบผลิตอุปกรณ์ และ/ หรือ สิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการบริการในห้องโดยสารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการออกแบบการบริการในธุรกิจสายการบิน นำเสนอแนวคิดเพื่อสร้างสรรค์ นวัตกรรมที่พัฒนารูปแบบการบริการในด้านต่างๆของธุรกิจสายการบิน โดยมุ่งเน้นการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ผู้ที่สนใจส่งโครงการเข้าประกวด สามารถส่งแนวคิดผลงานได้ระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaiairways.com/tginnovation และคณะกรรมการจะประกาศผลผู้เข้ารอบในเดือนธันวาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 2,735 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา