วิศวกรรมการบินและอวกาศ มก.อนาคตใสในอุตฯการบินและอวกาศ

UploadImage

แนะนำหลักสูตรชั้นนำของประเทศไทย และถือเป็นหลักสูตรที่เรียนแล้ว ความสำเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อม เพราะเป็นสาขาที่ยังขาดทั้งคนเรียนและคนทำงานอยู่เป็นจำนวนมากทั่วโลก

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งเน้นผลิตบุคลากรเพื่อเข้าทำงานในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ   ทั้งด้านการออกแบบ  การซ่อมบำรุง  การผลิต  และการวิจัย

เรียนสาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ดีอย่างไร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศที่ผลิตวิศวกรรมการบินและอวกาศสำหรับ พลเรือน รวมทั้งมีการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบินและอวกาศอย่างต่อเนื่องมีความเชี่ยวชาญครอบคลุมด้านวิศวกรรมอากาศยาน การดำเนินงานและการจัดการ เทคโนโลยีการบินการบริหารองค์กรการบิน และเทคโนโลยีอวกาศ  การเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรมีการผสมผสานด้วยทฤษฎี และการปฏิบัติเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพด้านการบินและอวกาศ 

โดยมีแนวคิดให้นิสิตได้เรียนรู้จากกการคิดและการปฏิบัติจริง “Learning by Doing”

ใครที่เหมาะกับสาขาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ชอบศึกษาทางด้านการบินและอวกาศ มีความคิดสร้างสรรค์  มีความรับผิดชอบ และชอบความท้าทายใหม่ๆ

วิศวกรรมการบินและอวกาศจบแล้วทำงานอะไร

-    ออกแบบและสร้างอากาศยาน เครื่องยนต์เจ็ท ดาวเทียม
-    ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ
-    ควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม
-    การบริหารและการจัดการอุตสาหกรรมและธุรกิจการบินและอวกาศ

หลักสูตรที่เปิดสอน

- ภาคปกติ    – อากาศพลศาสตร์
- นานาชาติ (หลักสูตร 2 ปริญญา)

เนื้อหาที่สำคัญในหลักสูตร

- เครื่องยนต์และการขับดันอากาศยาน
- โครงสร้างอากาศยาน
- เทคโนโลยีอวกาศและดาวเทียม
- เทคโนโลยีการบิน
- การจัดการการบิน

วิศวกรรมการบินและอวกาศเรียนอะไรบ้าง
ศึกษาทางด้านอากาศพลศาสตร์ การวิเคราะห์โครงสร้าง เพื่อการออกแบบการสร้าง การซ่อมบำรุงเครื่องบิน เครื่องยนต์เจ็ท เทคโนโลยีดาวเทียมการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการบริหารธุรกิจการบิน

ติดต่อภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1702 โทรสาร 0-2579-8570
http://ase.eng.ku.ac.th

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 3,755 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา