ไทยแอร์เอเชียเปิดรับสมัครนักบิน

 

ไทยแอร์เอเชียเปิดรับสมัค

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัดเปิดรับสมัครนักบินไทยแอร์เอเชีย โดยรับผูัที่มีสัญชาติไทย ทั้งเพศชาย และเพศหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 มิถุนายนนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร
Qualified Pilot-First Officer

1. สัญชาติไทย (รับเพศชาย และเพศหญิง)
2. อายุไม่เกิน 45 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2513 เป็นต้นไป)
3. พ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด.43)
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
5. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. มีประสบการณ์อย่างน้อย 200 ชั่วโมงบิน [ประเภท Fixed-wing เท่านั้น]
7. มีใบอนุญาตพาณิชย์ตรี Commercial Pilot License (CPL)
8. มีใบสำคัญแพทย์Medical Certificate class I ที่ออกให้โดยสถาบันเวชศาสตร์การบิน
ของกองทัพอากาศ เท่านั้น (ไม่รับผู้ที่ผ่านการตรวจร่างกายจากสถาบันอื่นๆ)
9.Multi-Engines Rating และ Instrument Rating
10. ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ ( English Language Proficiency Level 4)  เป็นอย่างน้อย
11. ไม่มีประวัติอาชญากรรม ไม่มีประวัติเมาแล้วขับ หรือไม่มีการกระทำใดๆที่พิจารณาแล้วว่าเป็นภัยอันตรายต่อความปลอดภัยทางเดินอากาศ หรือ เป็นการผิดศีลธรรมต่ออาชีพนักบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผู้สมัคร
หมายเหตุ- ผู้ที่จบการฝึก Private Pilot License (PPL) และมาสอบ  Commercial Pilot License (CPL) ทางบริษัทฯ ไม่พิจารณารับสมัคร

วิธีการสมัคร

ผู้สมัครติดต่อที่จุดประชาสัมพันธ์ กรอกใบสมัครงานได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
(โปรดมาด้วยตนเอง บริษัทฯไม่อนุญาติให้นำใบสมัครไปกรอกนอกสถานที่)
222 ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารส่วนกลาง ห้อง3200 ชั้น3 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210

หลักฐานเอกสารใช้แนบ ในการสมัครกับทาง บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด
- รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ(รูปถ่ายปัจจุบันถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการ (1ฉบับ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน (1ฉบับ)
- สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางทหาร (1ฉบับ)
- สำเนาหลักฐานการศึกษา (1ฉบับ)
- สำเนาใบประกาศนียบัตรโรงเรียนการบิน Flying school certificate (1ฉบับ)
- สำเนาใบแสดงผลการศึกษาTranscript ระหว่างการฝึกในโรงเรียนการบินของท่าน (1ฉบับ)
- สำเนาใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ PILOT LICENSE (ทุกหน้า 1 ฉบับ)
- สำเนาใบสำคัญแพทย์ MEDICAL LICENSE (1ฉบับ)
- สำเนา LOG BOOK ขอข้อมูล 3 หน้าแรกของการบันทึก และ การบันทึก 3 เดือนสุดท้าย
ของการบินในปัจจุบัน (1ชุด)
- สำเนาผลการสอบ English Language Proficiency Test ขั้นต่ำ LEVEL 4 (1ฉบับ)

ไทยแอร์เอเชียเปิดรับสมัค


กำหนดการ

ขั้นตอนที่ 1
7 กรกฎาคม 2558
FIRST OFFICER – สอบข้อเขียน General Aviation Knowledge Test

ขั้นตอนที่ 2
3  - 19 สิงหาคม 2558              การตรวจร่างกายกับสถาบันเวชศาสตร์การบิน
ขั้นตอนที่ 4
15-17 กรกฎาคม 2558              สัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 5
แจ้งให้ทราบภายหลัง               Final Announcement
ขั้นตอนที่ 6
แจ้งให้ทราบภายหลัง               รายงานตัว เตรียมพร้อมเข้าเรียน Ground School

สถานที่สอบ สัมภาษณ์ และรายงานตัว
(เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบ)

ข้อมูล-
http://www.thaiairasia.co.th/
 

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 19,784 คน เขียนข่าวโดย : Super T

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 23 พ.ค. 59
คำค้นหา