คุณสมบัติแอร์โอสเตส-สจ๊วต สายการบินไทย

UploadImage

ให้การบริการแก่ผู้โดยสาร ของสายการบินไทย (ประจำบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
-สัญชาติไทย สถานภาพโสด
-อายุ 21-26 ปี
- เพศหญิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 160 ซ.ม. และเพศชาย มีความสูงไม่น้อยกว่า 165 ซ.ม. น้ำหนัก ต้องได้สัดส่วนกับความสูง
เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหารตามระเบียบของทางราชการแล้ว
- สามารถว่ายน้ำได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า เพศหญิง 50 เมตร เพศชาย 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตลล์ด้วย
 
คุณสมบัติอื่นๆ
-วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรหรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการเทียบวุฒิ
จากทบวงมหาวิทยาลัยมาแสดงพร้อมกันด้วย
-สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรี แต่ยังไม่ได้หนังสือรับรอง สามารถสมัครได้ แต่บริษัทฯ
จะพิจารณารับเข้าทำงานต่อเมื่อได้รับหนังสือรับรองการจบการศึกษาแล้วเท่านั้น
-ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ Test of English for International Communication (TOEIC) 600 คะแนนขึ้นไป หรือ Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 500 คะแนนขึ้นไป หรือ International English Language Testing System (IELTS) 5.5 คะแนนขึ้นไป
ผลการสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษดังกล่าวต้องไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร และใบรับรองผลคะแนนต้องมีรูปถ่าย
พร้อมประทับตราผู้มีอำนาจลงนามรับรองจากทางสถาบัน
-มีความรู้ความสามารถในการพูด และเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่น นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะภาษาจีน ฝรั่งเศส เยอรมัน อิตาเลี่ยน ญี่ปุ่น และ สเปน จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา
-สุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง ไม่สวมแว่นสายตา มีความกระตือรือร้น เอาใจใส่และรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีบุคลิกภาพดี

ทีมาการบินไทย

จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด 3,858 คน เขียนข่าวโดย : AVIATOR เมื่อวันที่ : 04 ตุลาคม 56 เวลา 17:20:51 น.

สามารถแสดงความคิดเห็นได้เฉพาะสมาชิกเท่านั้นค่ะ
สมัครสมาชิก / Login เข้าสู่ระบบ
ข่าวล่าสุด new 26 ก.ค. 57
คำค้นหา
เครื่องแบบแอร์โฮสเตส , Student Pilot , TymMi3 , ข้อสอบนักบิน , คลิปเที่ยวบินมาเลเซียแอร์ไลน์ MH370 , เงินเดือนนักบิน , เงินเดือนแอร์ , จดหมายสมัครงานภาษาอังกฤษ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต , ตกเครื่องบิน , เที่ยวบิน MH370 , นักบินการบินไทย , นักบินพาณิชย์ , นักบินมาเลย์ พาสาวเข้าห้องนักบิน , นักบินหญิง , ประสบการณ์บิน , รายได้ของสจ๊วต , รายได้นักบิน , รายได้แอร์โฮสเตส , เรียนนักบิน , เรียนนักบินพาณิชย์ , ศิษย์การบิน , สมัครนักบินนกแอร์ , สอบ TOEIC , สายการบิน , สายการบินมาเลเซีย เที่ยวบิน MH370 , สายการบินแอร์เอเชีย , เส้นทางสู่นักบิน , อาชีพ นักบิน แอร์ สจ๊วต , อาชีพนักบิน , อาชีพสจ๊วต , แอร์โฮสเตส